Register

ایجاد شناسه جدید کاربری:

به این نکات دقت فرمایید:

- دانش آموزان عزیز پس از تکمیل این فرم و در صورت تطابق با مشخصات وارد شده در سیستم ثبت نام، شناسه آنها بصورت خودکار فعال و قادر به ورود به سیستم خواهند بود.

- سایر همکاران محترم پس از ثبت نام و تکمیل این فرم باید منتظر تایید شناسه کاربری خود توسط واحد فناوری اطلاعات باشند.